Disclaimer

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van de gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van deze website bekend waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.