Bouw deelplan 1 gestart

Het nieuwbouwplan De Jonkvrouw bestaat uit vier plandelen. Deelplan 1 tot en met 3 worden ontwikkeld door WOONINC. In Deelplan 1 ontwikkelt Wooninc. appartementen voor Lunet Zorg, waar mensen met een (verstandelijke) beperking begeleid wonen in deelplan 2 een kleinschalige zorgvoorziening voor ouderen en tenstlotte in deelplan 3 komt er een Wooninc.Plus woongebouw met 84 sociale huurappartementen. De bouw verloopt gefaseerd en in januari is de bouw van deelplan 1 gestart. Meer weten over de plannen en woningen van Wooninc.